Wyszukiwarka

Oferta

Co wyceniam? Na stronie Rzeczoznawca Rzeszów znajdą Państwo ofertę w zakresie usług takich jak: wycena nieruchomości Rzeszów, operat szacunkowy Rzeszów, wycena mieszkania Rzeszów, wycena działki Rzeszów, wycena przedsiębiorstwa Rzeszów i wiele innych, opisanych poniżej. Wycena nieruchomości Rzeszów i okolice to określenie wartości w formie operatu szacunkowego dla następujących rodzajów nieruchomości:

Nieruchomości lokalowe
lokale mieszkalne, lokale komercyjne, inne lokale użytkowe
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
Nieruchomości gruntowe
działki budowlane, działki rolne, działki rekreacyjne
Nieruchomości
gruntowe

zabudowane domy mieszkalne, budynki gospodarcze
Nieruchomości
magazynowe, hale przemysłowe, biurowce
Ograniczone prawa
rzeczowe na nieruchomości

użytkowanie, służebność, służebność przesyłu
Ogródki działkowe, sady, plantacje
Inne

W jakim celu? Wycena nieruchomości dokonywana jest na różne potrzeby klientów m.in: operat szacunkowy dla banku Rzeszów, wycena dla sądu Rzeszów, wycena dla urzędu Rzeszów i inne, opisane poniżej. Przykładowe cele, na jakie sporządzana jest wycena nieruchomości: • zabezpieczenie kredytu hipotecznego (wierzytelności), • ubezpieczenie nieruchomości, • ustalenie podatku od nieruchomości, podatków od spadków i darowizn, • ustalenie ceny sprzedaży/kupna nieruchomości, • wycena na potrzeby postępowań komorniczych i sądowych, • wykup na własność, aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, • ustalenie opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości, scalenia i podziału nieruchomości, budowy urządzeń infrastruktury technicznej, • ustalenie opłaty planistycznej, • ustalenie odszkodowania z tytułu wywłaszczania nieruchomości, • określenie należności z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, • określenie wartości służebności przesyłu w związku z lokalizacją urządzeń energetycznych lub innych sieci.

Koszt sporządzenia wyceny jest ustalany indywidualnie z klientem w zależności od:

rodzaju wycenianej nieruchomości, terminu i warunków wykonania czynności niezbędnych w procesie wyceny (dojazd, możliwość oględzin nieruchomości), dokumentów dostarczonych przez klienta oraz kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z przygotowaniem dokumentów źródłowych.